Beheersplannen

Plaats: Overal
Opdrachtgever: Landgoedeigenaren

Beheer

Bijkerk c.s. geeft adviezen voor het beheer van alle vormen van beplantingen.

Het maken van beplantingsplannen, zowel stedelijk als landschappelijk kan niet zonder een plan van aanpak te hebben over het beheer wordt uitgevoerd.

Een visie voor het beheer is ook van belang voor de uiteindelijk doelstelling van de beplanting. Ook de jaarlijkse beheerskosten moeten een rol spelen.

 

Terug naar werk

Contact

Hengelosestraat 791, 7521 PA Enschede