Inventarisatie

Een maatvaste digitale planondergrond, hoogtemetingen en foto's dienen als werkbasis. Zo kan het gehele projecttraject nauwkeurig en ruimtebewust worden doorlopen. Het vaststellen van aanwezig groen en de kwaliteit daarvan is onze expertise. Kabels en leidingen en andere technische zaken worden vóoraf in kaart gebracht.

Met ERGO-design uit Enschede kunnen we smane werken om met 3D-scanaparatuur een zeer nauwkeurige opname van een terrein te maken.

Analyse

Analyse

Onderzoek naar de oorsprong en de kwaliteit van het landschap is het startpunt van iedere opdracht. Te denken valt aan historische context, cultuur, archeologie, bodem en ecologie. Dit gebeurt op basis van intensieve waarnemingen in het veld, literatuuronderzoek en kaartenstudie. Tegelijkertijd worden de wensen en de doelstellingen van de opdrachtgever geïnventariseerd alsmede de functionele eisen van het project.

Ontwerp

Ontwerp

De opgedane associaties in samenhang met de functionele eisen worden vertaald in een ontwerpfilosofie. De opdrachtgever wordt deelgenoot gemaakt van de visie van Bijkerk c.s.. In een intensief samenwerkingsproces worden aanpassingen doorgevoerd, uitgewerkt en opnieuw besproken. Dit projectproces mondt uit in het definitieve ontwerp. Daarin gaat grote kracht uit van de integrale uitwerking van materialen en beplantingen. Deze uitwerking versterkt de gekozen vormoplossing en is uiteindelijk bepalend voor de sfeer.

Presentatie en rapportage

Presentatie en rapportage

Door de mogelijkheden van de modernste grafische computersoftware met ambachtelijk inzicht te gebruiken ontstaat een heldere presentatie. Ook de schetsrol en het 6B-potlood blijven hun nut bewijzen. Grote en complexe projecten worden toegelicht in tekst en waar nodig geïllustreerd met plattegronden, schematische tekeningen en 3D-visualisaties. Deskundige inzet van deze middelen leidt tot een toegankelijke, bruikbare en gedegen rapportage.

Beplantingsplan

Beplantingsplan

Bijkerk c.s. vat het beplantingsplan op als ontwerp binnen het ontwerp. Benut worden hierbij de grote kennis van soorten en typen beplantingen, de ruimtelijke en esthetische effecten en de beheersmatige mogelijkheden. Grootschalige landschappelijke beplantingen maar ook detailbeplanting zoals gedetailleerde borders kunnen wij vorm geven.

Technische uitwerking

Technische uitwerking

Maten, peilen, aanleghoogten en andere technische data worden in aanlegtekeningen nauwkeurig en volledig weergegeven. Een juiste keuze en toepassing van materialen is belangrijk voor de duurzaamheid van het ontwerp. Waar dat noodzakelijk is worden begrotingen en werkbeschrijvingen opgesteld volgens de officiële RAW systematiek.

Uitvoeringsbegeleiding

Uitvoeringsbegeleiding

Coördinatie bij gunningen, directie en/ of toezicht horen desgewenst tot de projecttaken van Bijkerk c.s.. Na de oplevering adviseert Bijkerk c.s. de opdrachtgever over het beheer zodat een lange levensduur gewaarborgd is.

Contact

Hengelosestraat 791, 7521 PA Enschede