Knooperf

Plaats: Oldenzaal
Opdrachtgever: Projectontwikkeling

Stedelijk

Voor een projectontwikkelingsburo is een stedenbouwkundig en landschapsplan opgesteld. Hierin zijn enkele nieuwe woningen als ware het een erf voorgesteld. Het betreft een terrein dat min of meer braak was blijven liggen in de stadsrand van de gemeente. De inpassing van een Horeca-bedrijf en de afstemming met omwonenden was onderdeel van de planvorming.

Stedenbouwkindig plan

Landschappelijke inpassing

Beplantingsplan

Onderbouwing

Terug naar werk

Contact

Hengelosestraat 791, 7521 PA Enschede